IT a programování

Pevná (tvrdá) mezera v Excelu

Po přidání vlastnosti „zalamovat text“ se může lehce stát, že se text zalomí v místech, kde by se zalomit neměl. Vložení pevné mezery pomocí klávesové zkratky CTRL + SHIFT + mezerník v Excelu nefunguje. Tato klávesová zkratka je použitá ve Wordu.

Vložení/Symbol

Vložit pevnou mezeru lze např. přes volbu Vložení/Symbol/Symboly/No-Break Space:

pevná mezera excel

pokračování…

Kalibrace HP LaserJet 100 color MFP M175a

Tiskárna HP LaserJet 100 color MFP M175a mi tiskla do zelena. Šedá barva nebyla šedá, ale šedozelená, a to dost výrazně, brčálově.

Celkem zvláštní bylo, že když jsem nazelenalý obrázek zpětně nascanovala a prozkoumala barvu v Gimpu, tak softwarově šlo prakticky o ukázkovou šedou, dokonce s lehkým nádechem do purpurové (opačné barvy k zelené). Takže zeleně se šedá barva tvářila hlavně pro lidské oko, nikoli však pro počítač. Proto asi automatická kalibrace tiskárny tento rozdíl nebyla schopna zaregistrovat. Trochu to nechápu… Lidské oko však vnímá zelenou ze všech barev nejcitlivěji a rozeznává nejvíce odstínů.

pokračování…

Křížový odkaz s malým počátečním písmenem

nebo-li „(viz obrázek...)“ s malým „o“ ve Wordu 2010

Titulek k obrázku

Titulek k obrázku jednoduše vložíme příkazem: vybereme obrázek levým tlačítkem myši / karta Reference / Vložit titulek, nebo volbou: pravé tlačítko myši na obrázku / Vložit titulek… Do názvu titulku dopíšeme vlastní text např. „Obrázek 1 Náš pes“. Titulek se objeví standardně pod obrázkem.

Titulek obrázku

pokračování…

Aktualizace křížových odkazů – F9

Aktualizovat pole

Čísla titulků u obrázků (jak přidáváte obrázky), tak se obvykle očíslují pořadově správně. Chybné číslování jsem měla pouze, pokud jsem obrázky kopírovala i s titulkem. POZOR: Čísla stránek, čísla obrázků apod. vytvořených křížovými odkazy se bohužel automaticky neaktualizují.

Když provedeme nějaké úpravy v dokumentu, např. přidáme další obrázek s titulkem nebo přidáme text, který nám způsobí posun stránek, tak se automaticky křížové odkazy neaktualizují! Automaticky se neaktualizuje nejen seznam obrázků, ale ani titulek obrázku, ani odkaz na číslo stránky. Pro aktuální údaj je u všech tří položek třeba kliknout na křížový odkaz či seznam obrázků a zadat příkaz Aktualizovat pole! Já osobně mám pocit, že jednou za čas tyto křížové odkazy Word automaticky zaktualizuje, ale rozhodně se na to nemůžete spoléhat (mně osobně se některé změny promítly automaticky, jiné nikoli).

pokračování…

Licence BSD a GPL

Nette GPL či BSD

Konkrétně řeším aplikaci postavenou nad frameworkem Nette. Informací ohledně licencování je na internetu jak šafránu, proto jsem si zde poznamenala pár informací a odkazů, které mi připadají užitečné a snažila se učinit nějaký závěr.

V Nette Frameworku máte na výběr, zda se rozhodnout pro licenci GPL či BSD. Po přečtení základních informací jsem měla jasno v tom, že určitě BSD. Projekt, který dělám, chci využívat i ke komerčním účelům, a pro to je čistě GPL licence nepoužitelná. Pokud jsem to dobře pochopila, tak pokud zveřejníte kód postavený na knihovnách pod licencí GPL, tak musíte svůj kód dát také pod licenci GPL. Možnost GPL licence je tam hlavně z důvodu, aby bylo možné Nette Framework přičlenit k GPL projektům.

pokračování…

MathML

Podpora MathML

Matematické výrazy lze HTML zapsat pomocí MathML. Podpora MathML je dobrá v pro prohlížečích Mozilla Firefox. Podporu zobrazuje stránka Mozilly Browser compatibility. Bohužel Internet Explorer ani Google Chrome MathML nepodporuje. Pro ozkoušení podpory MathML je dobrá testovací stránka MathML Torture Test. Dobré zobrazení MathML i v nepodporovaných prohlížečích může zajistit např. javascriptová knihovna MathJax. Grafické editory pěkně shrnuje tutoriál od Mozzily (WYSIYWG Editors).

Nejpoužívanější prohlížeče

Používanost prohlížečů si můžete ověřit na stránce Web browsers či Web browsers – groups. Např. za období duben 2016 byla aktuální statistika podle rankings.cz následující:

ProhlížečZastoupení
Chrome 34 %
Firefox 20 %
MSIE 18 %
Chrome Mobile 11 %

Zbytek jednotlivých prohlížečů (skupin) má zastoupení pod 7 %.

pokračování…

PHP - DateTime

Tak jsem si trochu pohrála s konstruktorem DateTime::__construct třídy DateTime. Zkoušela jsem náchylnost k zadání chybného parametru do konstruktoru. V případě úplně chybného zadání, konstruktor vyvolá výjimku. Nicméně nemůžete na to spoléhat, protože například neexistující datum 30. 2. 2013 bylo uloženo jako 2. 3. 2013!. Datum se uložil o dva dny dál – došlo k jeho posunu. Co se nevešlo do února, tak schlamstnul březen :-). Proto před voláním konstruktoru, pokud si nejste jisti správností formátu, je vhodné volat funkci checkdate, která by v tomto případě vrátila false.

pokračování…

PHP - funkce checkdate

Funkce checkdate() na otestování správnosti data funguje správně i pro data mimo interval od roku 1970 do roku 2038. Je to logické, protože pro kontrolu správnosti data není třeba mít samotné datum uloženo jako integer.

bool checkdate (int $month , int $day , int $year)

Příklad testu

<?php
echo checkdate (12, 31, 2013) ? '31. 12. 2013 TRUE' : '31. 12. 2013 FALSE';
echo '
'; echo checkdate (03, 01, 2013) ? '01. 03. 2013 TRUE' : '01. 03. 2013 FALSE'; echo '
'; echo checkdate (3, 1, 2013) ? '1. 3. 2013 TRUE' : '1. 3. 2013 FALSE'; echo '
'; echo checkdate (3, 1, 13) ? '1. 3. 13 TRUE' : '1. 3. 13 FALSE'; echo '
'; echo checkdate (30, 2, 2013) ? '30. 2. 2013 TRUE' : '30. 2. 2013 FALSE'; echo '
'; echo checkdate (12, 31, 2042) ? '31. 12. 2042 TRUE' : '31. 12. 2042 FALSE'; echo '
'; echo checkdate (12, 31, 1600) ? '31. 12. 1600 TRUE' : '31. 12. 1600 FALSE'; echo '
'; echo checkdate (12, 31, 2567) ? '31. 12. 2567 TRUE' : '31. 12. 2567 FALSE'; echo '
'; ?>

pokračování…

PHP - datum od roku 1970 do roku 2038

Tak si klidně programuji, a když vše naprogramuji a na závěr testuji, tak zjistím, že mi nejdou zadat roky větší jak 2038. Místo toho se mi vracel 1. 1. 1970. Nemilé překvapení!

Příklad použití pro rok 2042

<?php
echo date('j. n. Y', strtotime('2042-12-31'));
?>

Spuštění kódu

1. 1. 1970

pokračování…

Excel - horní/dolní index v legendě grafu

Horní/dolní index v legendě grafu

Legenda grafu Excel 2010 pracuje bohužel s holým textem. Její obsah se načítá automaticky z volby Oblast grafu/Vybrat data… či Legenda/Vybrat data… Formátování legendy je možné pouze jako celku, nikoli po jednotlivých písmenech. Ačkoli se legenda odkazuje na buňku, která má naformátovaný text s horním či dolním indexem, index nebude naformátován a zobrazí se jako obyčejné písmeno.

pokračování…

Články na této stránce: