IT a programování

Převod RGB na CMYK

RGB

Pomocí barevného modelu RGB se barvy zobrazují na obrazovce. Barevný model CMYK slouží pro tisk.

Konvertory CMYK a RGB na webu

Na webu jsem našla nástroje (konvertory), pro převod obrázku:

Lze jednoduše nahrát soubor přes webové rozhraní a stáhnout si zkonvertovanou verzi souboru. Nevýhodou tohoto řešení je, že dáváte zdrojový soubor všanc internetu. Sever se zaštiťuje, že soubory po nahrání smaže bez prohlížení obsahu.

pokračování…

Nette - HTML elementy

Kromě formátování HTML pomocí šablon můžete použít ve frameworku Nette tzv. k HTML elementy. HTML elementy dokáží vygenerovat validní HTML kód. Jejich uplatnění můžete nalézt například v presenteru při výpisu zpráv po zpracování formuláře, nebo například při úpravě políček vstupního formuláře a jeho pokročilejšího vykreslování.

Psaná dokumentace počítá s tím, že rovnou vytváříte konkrétní tag. Funkce lze však použít i na prázdný tag. Použití elementů není až tak jednoduché. Metodou add můžete přidávat další html elementy do stávajícího elementu (jde o vnoření do stávajícího tagu). Metodou insert můžete vložit nějaký HTML element úplně na začátek. Článek nemá nahradit psanou dokumentaci, pouze uvádím pár příkladů pro doplnění na jejich použití...

Html::el()

Klasické použití

use Nette\Utils\Html;

$el = Html::el('h2', 'Zadání');
echo $el;	// vypise 

Zadání

pokračování…

Restaurace, kavárny – Praha 8 a okolí

Kobylisy

Restaurace

Kavárny

pokračování…

HTML entity pro anglickou výslovnost

Znaky (kódy) pro anglickou výslovnost

HTML entity, které nejčastěji používám pro psaní anglické výslovnosti:

ZnakHTML entitaDecimal
Hex Unicode
Anglický název
ɑ ɑ 593 0251 open back unrounded
ɒ ɒ 594 0252 open back rounded
æ æ 230 00E6 raised open front unrounded
ɔ ɔ 596 0254 open-mid back rounded
ð ð 240 00F0 vd dental fricative
ʤ ʤ 676 02A4 vd postalveolar affricate
ə ə 601 0259 schwa
ɜ ɜ 604 025C open-mid central
ɡ ɡ 609 0261 vd velar plosive
ɪ ɪ 618 026A lax close front unrounded
ŋ ŋ 331 014B vd velar nasal
θ θ 952 03B8 vl dental fricative
ʃ ʃ 643 0283 vl postalveolar fricative
ʊ ʊ 650 028A lax close back rounded
ʌ ʌ 652 028C open-mid back unrounded
ˈ ˈ 712 02C8 (primary) stress mark
ˌ ˌ 716 02CC secondary stress
ː ː 720 02D0 length mark

pokračování…

Pevná (tvrdá) mezera v Excelu

Po přidání vlastnosti „zalamovat text“ se může lehce stát, že se text zalomí v místech, kde by se zalomit neměl. Vložení pevné mezery pomocí klávesové zkratky CTRL + SHIFT + mezerník v Excelu nefunguje. Tato klávesová zkratka je použitá ve Wordu.

Vložení/Symbol

Vložit pevnou mezeru lze např. přes volbu Vložení/Symbol/Symboly/No-Break Space:

pevná mezera excel

pokračování…

Kalibrace HP LaserJet 100 color MFP M175a

Tiskárna HP LaserJet 100 color MFP M175a mi tiskla do zelena. Šedá barva nebyla šedá, ale šedozelená, a to dost výrazně, brčálově.

Celkem zvláštní bylo, že když jsem nazelenalý obrázek zpětně nascanovala a prozkoumala barvu v Gimpu, tak softwarově šlo prakticky o ukázkovou šedou, dokonce s lehkým nádechem do purpurové (opačné barvy k zelené). Takže zeleně se šedá barva tvářila hlavně pro lidské oko, nikoli však pro počítač. Proto asi automatická kalibrace tiskárny tento rozdíl nebyla schopna zaregistrovat. Trochu to nechápu… Lidské oko však vnímá zelenou ze všech barev nejcitlivěji a rozeznává nejvíce odstínů.

pokračování…

Křížový odkaz s malým počátečním písmenem

nebo-li „(viz obrázek...)“ s malým „o“ ve Wordu 2010

Titulek k obrázku

Titulek k obrázku jednoduše vložíme příkazem: vybereme obrázek levým tlačítkem myši / karta Reference / Vložit titulek, nebo volbou: pravé tlačítko myši na obrázku / Vložit titulek… Do názvu titulku dopíšeme vlastní text např. „Obrázek 1 Náš pes“. Titulek se objeví standardně pod obrázkem.

Titulek obrázku

pokračování…

Aktualizace křížových odkazů – F9

Aktualizovat pole

Čísla titulků u obrázků (jak přidáváte obrázky), tak se obvykle očíslují pořadově správně. Chybné číslování jsem měla pouze, pokud jsem obrázky kopírovala i s titulkem. POZOR: Čísla stránek, čísla obrázků apod. vytvořených křížovými odkazy se bohužel automaticky neaktualizují.

Když provedeme nějaké úpravy v dokumentu, např. přidáme další obrázek s titulkem nebo přidáme text, který nám způsobí posun stránek, tak se automaticky křížové odkazy neaktualizují! Automaticky se neaktualizuje nejen seznam obrázků, ale ani titulek obrázku, ani odkaz na číslo stránky. Pro aktuální údaj je u všech tří položek třeba kliknout na křížový odkaz či seznam obrázků a zadat příkaz Aktualizovat pole! Já osobně mám pocit, že jednou za čas tyto křížové odkazy Word automaticky zaktualizuje, ale rozhodně se na to nemůžete spoléhat (mně osobně se některé změny promítly automaticky, jiné nikoli).

pokračování…

Licence BSD a GPL

Nette GPL či BSD

Konkrétně řeším aplikaci postavenou nad frameworkem Nette. Informací ohledně licencování je na internetu jak šafránu, proto jsem si zde poznamenala pár informací a odkazů, které mi připadají užitečné a snažila se učinit nějaký závěr.

V Nette Frameworku máte na výběr, zda se rozhodnout pro licenci GPL či BSD. Po přečtení základních informací jsem měla jasno v tom, že určitě BSD. Projekt, který dělám, chci využívat i ke komerčním účelům, a pro to je čistě GPL licence nepoužitelná. Pokud jsem to dobře pochopila, tak pokud zveřejníte kód postavený na knihovnách pod licencí GPL, tak musíte svůj kód dát také pod licenci GPL. Možnost GPL licence je tam hlavně z důvodu, aby bylo možné Nette Framework přičlenit k GPL projektům.

pokračování…

MathML

Podpora MathML

Matematické výrazy lze HTML zapsat pomocí MathML. Podpora MathML je dobrá v pro prohlížečích Mozilla Firefox. Podporu zobrazuje stránka Mozilly Browser compatibility. Bohužel Internet Explorer ani Google Chrome MathML nepodporuje. Pro ozkoušení podpory MathML je dobrá testovací stránka MathML Torture Test. Dobré zobrazení MathML i v nepodporovaných prohlížečích může zajistit např. javascriptová knihovna MathJax. Grafické editory pěkně shrnuje tutoriál od Mozzily (WYSIYWG Editors).

Nejpoužívanější prohlížeče

Používanost prohlížečů si můžete ověřit na stránce Web browsers či Web browsers – groups. Např. za období duben 2016 byla aktuální statistika podle rankings.cz následující:

ProhlížečZastoupení
Chrome 34 %
Firefox 20 %
MSIE 18 %
Chrome Mobile 11 %

Zbytek jednotlivých prohlížečů (skupin) má zastoupení pod 7 %.

pokračování…

Články na této stránce: