IT a programování

Reklama Google a reklamy třetích stran

Smluvní podmínky Google AdSense

Při provozování reklamy Google AdSense jsou majitelé webu limitováni smlouvními podmínkami společnosti Google. Pár ustanovení ohledně „třetích osob“ je i v těchto smluvních podmínkách.

Implementace reklamy

Smluvní podmínky jsou blíže vysvětleny a přiblíženy např. v zásadách pro implementaci reklamy. Je zde rozebrána i možnost umístění jiné reklamy než jen společnosti Google na webové stránky. Jedná se o odstavec Umísťování reklam Google na stránku s jinými reklamami. Dle tohoto vysvětlení lze bez problémů umístit reklamu třetích stran na stránky spolu s reklamou Google. Je třeba ji však barevně či jinak odlišit, aby nemohlo dojít k záměně s reklamou Google. Na webu lze pak mít různé placené reklamy.

Zákon o regulaci reklamy

Zobrazování reklamy podléhá zákonu č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Reklama by měla být zřetelně označena. Dle § 2 ost. 1. se zakazuje reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.

Plus a mínus v Inkscape

Jak napsat plus či mínus (resp. pomlčku)?

Standardní plus + a mínus − na numerické klávesnici ve vektorovém editoru Inkscape funguje jako lupa. Plus zvětšuje zobrazovanou plochu a mínus zmenšuje zobrazovanou plochu. Když píšeme text, tak se také tyto znaky chovají jako lupa, což není vždy žádoucí.

pokračování…

Informatika na MFF UK

MFF UK

Zde je celkový přehled otevíraných oborů bakalářského studia pro akademický rok 2014/2015.

Informatiku lze studovat v rámci studijního programu informatika, nebo v kombinaci s matematikou v oboru učitelství. Pouze učitelský obor lze studovat i kombinovanou formou. Ostatní obory jsou dostupné pouze prezenčně.

Pro všechny toto obory se konají přijímací zkoušky.

Studijní program informatika

Studijní plány bakalářských oborů:

pokračování…

Tvorba vlastní šablony v Joomla 3.2

Dejme tomu, že se nám celkem líbí šablona Protostar pro veřejnou část webu. Chceme ji zachovat, abychom se k ní případně mohli kdykoli vrátit, a měnit pouze její kopii.

Kopie šablony

Správce šablony » Šablony

Nejprve musíme vybrat v administraci volbu Obládací planel » Správce šablon » Šablony. Vybereme šablonu Protostar podrobnosti a soubory » Vytvořit kopii šablony » a nazveme si ji např. Protostar-moje.

pokračování…

Půst - cesta k dokonalosti

Půst - cesta k dokonalosti

Kniha Půst – cesta k dokonalosti od Martina Jelínka se věnuje postění. Cituji:

„Půst není jenom jedna z mnoha detoxikačních metod. Skrývá v sobě neomezené možnosti pro práci s vlastním tělem i myslí. Půstem můžeme vyléčit prakticky jakoukoli chorobu i přeprogramovat svoji mysl. Stačí pouze vědět jak a chtít.

Nikdo se o nás nepostará lépe než my sami.“

pokračování…

Mámo, táto, nezabíjejte mě!

Mámo, táto, nezabíjejte mě!

Kniha Mámo, táto, nezabíjejte mě! od Martina Jelínka se věnuje zdravé výživě. Cituji:

„Poselství této knihy je prosté. Každý z nás si přeje mít zdravé děti. Ale strava, kterou od nás, dospělých, dostávají, toto přání mnohdy nesplňuje. Nezabíjejme svoje děti nevhodnými návyky – naučme je základním a přitom jednoduchým pravidlům, které je budou provázet po celý jejich dlouhý a úspěšný život.“

Poutavou formou rozhovoru tatínka s dcerou přibližuje autor čtenářovi způsoby správného stravování.

pokračování…

WampServer (Apache, PHP, MySQL on Windows)

Rozhodla jsem se ozkoušet WampServer, což je připravený balíček Apache, PHP a MySQL.

Instalace Wampu 2.4

Před instalací Wamp použaduje instalaci Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86 or x64.

Instalaci Wampu doporučuji provést např. do lokální složky konkrétního uživatele Dokumenty, např. Documents\wamp. Pokud totiž necháme Wamp nainstalovat např. do Program Files (x86), tak lokální adresář se soubory www, do kterého se pak nahrávají projekty, bude taky ve složce ProgramFiles, což není příliš praktické. Cesta k němu by vedla přes Program Files (x86)\wamp\www.

pokračování…

Maska objektu v Inkscape (masking)

Vektorový editor Inkscape, který je zdarma, umí maskování objektů. Maska má vliv na průhlednost maskovaného objektu. Můžeme si představit, že se na objekt díváme skrz masku. Tam, kde je maska černá, nebude nic vidět. Tam, kde je bílá bude vidět všechno. Abychom si toto pravidlo zapamatovali, můžeme si představit černou barvu jako tmu, takže objekt ve tmě není vidět a bude průhledný. Bílá by nám mohla symbolizovat světlo, tedy objekt bude v těchto místech viditelný. Odstín šedi bude šero, budeme vidět objekt částečně.

pokračování…

Ořez objektu v Inkscape (clipping)

Vektorový editor Inkscape, který je zdarma, umí oříznout jeden objekt podle tvaru jiného objektu. Ořez není trvalý, lze následně zrušit.

Vybereme objekty

Vybereme objekty. Na pořadí vybraných objektů nezáleží – je jedno, který vybereme jako první, a který jako druhý. Záleží však na tom, který objekt je nahoře, a který je dole. Ořez aplikujeme volbou Objekt » Ořez » Nastavit.

Výběr objektů

pokračování…

Články na této stránce: