IT a programování

Hardware počítačů - studijní materiály

Přednášky a studijní materiály VŠ

Zahraniční studijní materiály VŠ

Učební texty pro SŠ či VOŠ

Ruby on Rails tutorial od Michaela Hartla

Skvělý tutoriál Ruby on Rails od Michaela Hartla provede programátora krok za krokem vývojem v tomto prostředí. Pro vývoj a nasazení jsou použity následující služby dostupné na internetu.

Cloud9 – vývojové prostředí cloud IDE

Nemusíte mít nainstalováno Ruby on Rails na svém PC. Stačí připojení k internetu a můžete si zkoušet Ruby on Rails. Pro vývojové prostředí je podle manuálu použita služba Cloud9. Tam běží server, do kterého si nainstalujete určitou verzi Ruby. Tam si vytváříte projekty, upravujete kód přes internetové rozhraní, máte přes internet k dispozici terminálové okno serveru a zároveň si spouštíte výsledek v URL okně prohlížeče (jako na lokále). Komunikace probíhá přes https, tedy šifrovaně. Zároveň budete mít na tomto serveru automaticky zprovozněn verzovací systém Git, který je součástí Ruby on Rails. Takže veškerý vývoj aplikace se připraví a bude uložen na Cloud9.

pokračování…

Přesměrování domény na jinou doménu

Přesměrování pomocí .htaccess

Pro úpravu URL a přesměrování lze použít na serveru Apache skrytý soubor .htaccess. Není jednoduché se naučit ho používat, protože využívá regulární výrazy obdobné Perlu. Regulární výrazy lze otestovat pomocí testeru regulárních výrazů. Jednoduché přesměrování lze provést například následujícím způsobem.

Rychlé přesměrování

Tento jednoduchý příklad přesměruje veškeré stránky na novou doménu finmat.cz

RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.finmat.cz/

pokračování…

Zásady tvorby HTML stránek

Doporučované postupy se časem mění a postupně krystalizují. V dnešní době lze doporučit tyto zásady:

 • psaní souborů a složek pouze malými písmeny bez diakritiky,
 • koncovka HTML souborů ve tvaru .html,
 • slova v souborech a adresářích oddělovat spojovníkem (pomlčkou),
 • oddělený obsah (HTML) a vzhled stránky (CSS), design řešit výhradně pomocí stylů CSS,
 • používání sémantických elementů jazyka HTML 5: article, section, figure,
 • editace kódu v textových editorech,
 • psaní HTML elementů pouze malými písmeny,
 • HTML elementy musí být v sobě správně vnořeny (podobně jako závorky či šlupky od cibule),
 • hodnoty atributů psát do uvozovek,
 • uzavírat párové elementy, nepárové ukončovat mezerou s lomítkem,
 • používat UTF-8 kódování češtiny.

HTML 5 a CSS 3

HTML 5 a CSS 3

Castro Elizabeth, Hyslop Bruce: HTML5 a CSS3

Jde o překlad světového bestselleru. Literaturu mohou využít i úplní začátečníci. Pokročilejší uživatelé zde najdou uceleně napsané změny, které přináší nové HTML 5 a CSS 3. Jde o dobře a srozumitelně napsanou literaturu.

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory ke knize jsou umístěny na serveru knihy.cpress.cz:

pokračování…

Tvorba vlastních barevných palet

Paleta barev

V grafice se často používají tzv. opozitní barvy, které se vzájemně liší v barevném posunu o 180°, nebo triáda, podobné barevné odstíny apod. Lze si v tom trochu najít určitý systém a odhad. Myslela jsem si, že si na základě toho následně najdu vhodný způsob, jak si vytvářet vhodné palety barev pro návrh webu (např. tím, že si z palety vyberu konkrétních 4 až 5 barev různě odstupňovaných od sebe). Nakonec jsem stejně zjistila, že je lepší využívat generátor barev, kterým si vyberete vhodnou paletu. Nicméně zde přikládám vytvořené paletky základních odstínů pro barvu #ffaa01.

Příklady barevných palet

Paleta barev Paleta barev

pokračování…

Barevné palety 10x10

Paleta barev

V Gimpu jsem si vytvořila vlastní palety barev odstupňované v modelu OSH po změnách 10 % sytosti S (vertikální změna) a H tmavosti barvy (horizontální změna). Jde vždy o shodný odstín barvy, pouze se buď přidává bílá (S) nebo černá (H). Barevně jsem paletu rozvrhla stejným způsobem, jakým to dělá Gimp.

Nepřesné barvy

Ačkoli je barva zadána přesně po desítkách pomocí modelu OSH v Gimpu, tak když si zpětně naberete barvu, tak zjistíte, že ji Gimp trochu přeuložil do jiných hodnot. Asi je to tím, že jsou barvy ukládány v RGB, což je trochu jiná interpretace barev. Vím, že se podobně choval u některých barev i Photoshop.

pokračování…

Články na této stránce: